Lämna klagomål eller synpunkter

Vill jag lämna ett klagomål behöver jag fylla i kontaktuppgifter, klagomål måste vi utreda och ge en återkoppling på.

Är det en synpunkt du vill lämna kan du välja att vara anonym

Kund hos er
Anhörig/Närstående
Annan
 
Ja, och vill ej ha någon återkoppling
Nej, jag fyller i mina kontaktuppgifter och vill ha återkoppling