Hela vår verksamhet bygger på våra ledord

GLÄDJE


Vi lägger vår kraft på att lyfta fram och uppskatta det positiva och väljer att se möjligheter där andra ser problem. Genom glädje skapar vi energi och engagemang som i sin tur skapar framgång och tro.Det är roligt att utvecklas. Det är roligt att lära sig nya saker. Det är roligt att utmana och att utmanas. Vi är trygga i oss själva och vi kan erbjuda något för alla.


HJÄRTA


Att ha ett stort hjärta innebär att du ställer upp. Att du respekterar allas åsikter och olikheter. Att du alltid försöker göra det absolut bästa av varje situation. En person med hjärtat på rätt ställe vinner i längden. Alltid.KUNSKAP


Vår kunskap gör att vi levererar rätt saker, att vi gör det vi ska och att vi står för det vi gör. Trovärdigheten finner vi i kunskapen som vi alla besitter tillsammans. Vi jobbar för professionalitet, kvalitet, trygghet och för att skapa flexibla lösningar i alla lägen.


                  Vi arbetar ständigt med vår arbetsmiljö, vår yrkesstolthet och en upplevd arbetsglädje.


C&C Omsorg arbetar med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:5, 2013:16 vilket är granskat och kontrollerat av IVO som en del av vårt tillstånd att bedriva service inom vård och omsorg.  Målet med ledningssystemet är att säkra att verksamheten ska styras på ett säkert sätt. Alla medarbetare ska vara delaktiga, ha 

inflytande och bidra till utvecklingen av vår verkamhet.


  • Vi arbetar aktivt med Kontaktmannaskapet för att tillgodose alla behov och rutiner på bästa möjliga sätt, vi prioriterar små arbetsgrupper som ger mycket god kontinuitet. Vi kan ofta erbjuda samma medarbetare måndag till fredag.
  • Ordning och reda är grundläggande för att kunna ge en trygg omsorg och service. Alla medarbetare utgår ifrån våra godkända lokaler, har arbetskläder, ID-kort och kör företagsbilar. 
  • Varje avvikelse och synpunkt dokumenteras i vårt Avvikelsesystem och åtgärdas skyndsamt. Nycklar förvaras i brandsäkra spårbara nyckelskåp och vi har ansvarsförsäkring.
  • Inom vårt hållbarhetsarbete följer vi Stockholm Stads krav på miljöbilar i hemtjänsten.


C&C Omsorg arbetar med ett rehabiliterande och förebyggande arbetssätt. Den enskilde uppmuntras till aktivitet, stöttas och motiveras till att gör det han/hon kan göra själv samt i så stor utsträckning som möjligt vara delaktig i sina vardagsysslor. Vi strävar efter att hitta lösningar som gör det möjligt att bo kvar hemma.